Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny
Fotoblog podróżniczo - kolejowy
Blog > Komentarze do wpisu

Po drugiej stronie granicy

 

Stacja Zb±szynek. Kiedy j± wybudowano na pocz±tku lat dwudziestych ub. wieku, była jedn± z najnowocze¶niejszych w ówczesnej Europie. Zb±szynek był wtedy stacj± graniczn± po niemieckiej stronie. Ponieważ tuż za granic± - po polskiej stronie była stacja Zb±szyń, tę nowo wybudowan± nazwano Nowy Zb±szyń (Neu Bentschen). Równocze¶nie zaczęło powstawać osiedle dla pracowników kolejowych, które z czasem stało się miastem. Obecn± nazwę Zb±szynek zarówno dla stacji jak i całej miejscowo¶ci, przyjęto w roku 1947

Wjazd do Zb±szynka od strony zachodniej, z kierunku Czerwieńska i Sulechowa

Zb±szynek - stacja PKP (1)

 

Wieża ci¶nień, wybudowana na pewno przed rokiem 1928, gdyż widać j± już na widokówkach z tego roku. Możliwe, że stoi tu od pocz±tku istnienia stacji

Zb±szynek - stacja PKP (2)

 

Nastawnia ZKA

Zb±szynek - stacja PKP (3)

 

Parowóz Tp3-36 stoj±cy nieopodal peronu. Niestety, ani jad±c "tam" ani "z powrotem" nie udało mi się go lepiej chwycić

Zb±szynek - Stacja PKP (8)

Zb±szynek - stacja PKP (4)

 

Peron drugi - jedyny, przy którym znajduje się wiata. Ale za to jaka duża...

Zb±szynek - stacja PKP (5)

Zb±szynek - stacja PKP (6)

Zb±szynek - stacja PKP (7)poniedziałek, 08 lipca 2013, jalu66